The Lake District in Spring and Autumn


_01AAA0499

_02AAA6153b

_03AAA6444 copy

_AAA0169a

_AAA0180editb

_AAA0301b

_AAA0319edit from NEF

_AAA0535_DxO_raw.dng.edit BEST TOWARDS THIRLMERE FLAT

_AAA0537_DxO_rawdng edit BEST CLOUGH HEAD

_AAA0604_DxO_rawdng edit BEST DERWENT view from North

_AAA0640edit from NEFb

_AAA5976nef2

_AAA59844nef

_AAA6015c

_AAA6058 copyb

_AAA6094 nef

_AAA6130 copy copy

_AAA6133 copy

_AAA6137 nefb

_AAA6140 copy

_AAA6147 nefb

_AAA6160b

_AAA6161b

_AAA6167 nef

_AAA6171 nefb

_AAA6197a

_AAA6258a

_AAA6278nefb

_AAA6398a

_AAA6402b

IMG_2414 copy